ขอเชิญเข้าร่วมการฝึกอบรมปฏิบัติการสำรวจและจัดทำฐานทรัพยากรท้องถิ่น 9 ใบงาน ระหว่างวันที่ 14-17 มีนาคม 2566

ศูนย์ประสานงาน อพ.สธ.-มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
ขอเชิญเข้าร่วมการฝึกอบรมปฏิบัติการสำรวจและจัดทำฐานทรัพยากรท้องถิ่น 9 ใบงาน ระหว่างวันที่ 14-17 มีนาคม 2566
          </div>
        </div>
        <div style=