การทำป้ายข้อมูลพรรณไม้

ทำป้ายประจำต้นไม้ที่มีอยู่เเล้ว