ขอเชิญเข้าร่วมการฝึกอบรมปฏิบัติการงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น “หลักสูตร 6 งาน” เหมาะสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เข้าร่วมสนองพระราชดำริฯ

ศูนย์ประสานงาน อพ.สธ.-มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ขอเชิญเข้าร่วม…… การฝึกอบรมปฏิบัติการงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น “หลักสูตร 6 งาน” เหมาะสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เข้าร่วมสนองพระราชดำริฯ - ระหว่างวันที่ 15-18 พฤศจิกายน 2565 - ณ ห้องประชุมพิชัยนที ชั้น4 อาคาร ICIT มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ - ค่าลงทะเบียนท่านละ 2,600 บาท รับจำนวนจำกัด ไม่เกิน 80 คน - มีเกียรติบัตรสำหรับผู้เข้าอบรม เปิดลงทะเบียนแล้วตั้งแต่วันนี้จนถึง10 พฤศจิกายน 2565(หรือกว่าเต็มจำนวน) หรือสแกนคิวอาร์โค้ดได้ที่ Banner ประชาสัมพันธ์ ศูนย์ประสานงาน อพ.สธ.-มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ขอบคุณค่ะ/ครับ สมัครได้ที่ https://forms.gle/63QCYxGtdREy2Qq68