การประชุมกลุ่มสมาชิกสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนหลักสูตร 3 สาระการเรียนรู้

ศูนย์ประสานงาน อพ.สธ. - มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ จัดการประชุมกลุ่มสมาชิกสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนหลักสูตร 3 สาระการเรียนรู้ (ธรรมชาติแห่งชีวิต สรรพสิ่งล้วนพันเกี่ยว และประโยชน์แท้แก่มหาชน) ระหว่าง วันที่ 4-5 เมษายน พ.ศ.2565 ณ ห้องประชุมพิชัยนที (กรอ). ชั้น

ไม่มีรูปภาพ